หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลไทรงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
  อำเภอไทรงามแต่เดิมเป็นเขตป่าสงวน ตั้งอยู่ในเขต ตำบลหนองคล้า อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2501 มีราษฎรกลุ่มหนึ่งจากบ้านทุ่งทราย และชาวนครสวรรค์ ประมาณ 12 ครัวเรือน ซึ่งล้วนเป็นญาติโยมของหลวงปู่อินทร์ จันทูปโม ได้สำรวจสภาพพื้นที่พบว่าเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีคลองธรรมชาติ เหมาะแก่การตั้งหลักแหล่งและประกอบอาชีพ จึงอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ของหมู่ที่ 5ตำบลไทรงาม ในปัจจุบัน มีเรื่องเล่ากันต่อมาว่า คืนหนึ่งมีปรากฎการณ์ที่มหัศจรรย์เกิดในเวลาพลบค่ำ คืนเกิดดวงประทีปดวงใหญ่ลอยลงมากลางหนองทรายซึ่งมีต้นไทรใหญ่ขึ้นอยู่ตรงกลาง เป็นภาพที่งดงามมาก จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ใหม่ว่า “บ้านไทรงาม” โดยมีเหตุผลว่าหากใช้ชื่อหนองทรายตามที่เรียกกันมา ฟังดูเป็นที่ลุ่ม ไม่เป็นสิริมงคล และยังคล้ายกับบ้านทุ่งทรายซึ่งมีจำนวนครอบครัวส่วนหนึ่งอพยพมา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสร้างสำนักสงฆ์ให้หลวงปู่อินทร์ พระสงฆ์ผู้ได้รับการเคารพนับถือ ว่าเป็นเหมือนกับร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวบ้าน เรียกว่า วัดไทรงาม ปัจจุบันคือ วัดไทรงามใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอไทรงาม เมื่อปี พ.ศ. 2518 และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอไทรงาม เมื่อปี พ.ศ.2522  
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 7 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 1 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 3,8 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร  
 
 
 
 
หมู่ที่  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
  1     676 747 1,423 440  
3     387 388 775 374
  4     1,003 1,043 2,046 814  
5     425 447 872 433
  ทะเบียนกลาง 5 9 14 -  
    รวมทั้งหมด 2,496 2,634 5,130 2,061
 
ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556
 
 
 
เทศบาลตำบลไทรงามเดิมเป็นสุขาภิบาลไทรงาม จัดตั้งขึ้นตามประกาศระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 เมษายน 2523 เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอน 87 หน้า 1684 - 1685 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2523 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
 
 
 
        เทศบาลตำบลไทรงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก และห่างจากที่ตั้งตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 46 กิโลเมตร เทศบาลตำบลไทรงาม มีพื้นที่ประมาณ 5.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,187.50 ไร่  
 
 
 

  จำนวนประชากร 5,130 คน แยกเป็น
 
ชาย 2,496 คน คิดเป็นร้อยละ 48.91
 
หญิง 2,634 คน คิดเป็นร้อยละ 51.09
  มีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,061 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นประชากร 1,005.88 คน / ตารางกิโลเมตร
 
 
เทศบาลตำบลไทรงาม ได้ดำเนินการจัดตั้ง ชุมชนจำนวน 6 ชุมชน คือ
 
ชุมชนเจริญผลพัฒนา
 
ชุมชนพระอินทร์บัญชา
  ชุมชนพระอินทร์รวมใจ
  ชุมชนพระอินทร์พัฒนา
 
ชุมชนเทพนิมิตพัฒนา
 
ชุมชนพระอินทร์สถิตย์พัฒนา
  ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลยึดตาม
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 4
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 3, 4, 5
 
  อาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะทำนาและทำไร่อ้อย
 
  ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบและที่ราบลุ่ม ดินเป็นแบบดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ ไม่มีภูเขาและไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม