หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาเดิน สาย LAN ภายในห้องปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมประดับตกแต่งให้สมพระเกียรติ การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]ซื้อพื้นยางสำหรับปูห้องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหาระคุณ (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันสำคัญ (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16