หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือติดต่องานกับเทศบาลตำบลไทรงามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมากั้นห้องปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต บนทึบ ล่างกระจก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัวหญ้าของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โยธา (เครื่องสูบน้ำซับเมอร์ส) ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13