หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการตีเส้นจราจรถนนพระอินทร์สถิตย์ บริเวณหน้าและหลังตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]



ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]



ซื้อซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]



ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]



ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]



ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]



ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]



วัสดุก่อสร้าง wonglebO;สิ่งของคงคลังwonglebC; ของงานกิจการประปา [ 9 ก.ย. 2563 ]



จ้างจ้างเหมาขนย้ายดินคันคลองบริเวณบ้านนายเย็น - คลองไทรงามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0367 กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
เทศบาลตำบลไทรงาม