หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาแรงงานสำหรับรื้นถอน และปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่กักกัน ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง(Local Quarantine)ในพื้นที่เทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ สำหรับดำเนินโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Local Quarantine)ในพื้นที่เทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับดำเนินโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Local Quarantine)ในพื้นที่เทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับดำเนินโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Local Quarantine) ในพื้นที่เทศบาลตําบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการสำหรับดำเนินโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Local Quarantine)ในพื้นที่เทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับดำเนินโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41
 
เทศบาลตำบลไทรงาม