หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เทปวัดระยะ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างขุดลอกคลองซอย หมู่ที่ 1 ตำบลไทรงาม บริเวณคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด สำหรับโรงเรียนอนุบาลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT ชนิดจืด สำหรับโรงเรียนอนุบาลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11