หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงามและนายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม(หน่วยเลือกตั้ง) ของงานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของงานกิจการประปา สำนักปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ (บอร์ดไม้อัด) ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษารถบรรทุกและติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34
 
เทศบาลตำบลไทรงาม