หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง พร้อมพนักงานขับรถ ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]



ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สิ่งของคงคลัง) ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]



ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]



จ้างจ้างเหมาตามโครงการเปลี่ยนกรวดรองทรายกรองประปาบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]



จ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0367 กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]



ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]



ซื้อซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]



ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]



ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12