หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาสำรวจและประเมินสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาสำรวจและประเมินสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการจากเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลไทรงามและชุมชน 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำประกันภัยรถภาคบังคับ รถบรรทุกขยะ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง เลขทะเบียน บ ๗๒๑๑ กำแเพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจําเดือนตุลาคม นมปิดภาคเรียนและชดเชยวันเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลไทรงาม ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจําเดือนตุลาคม นมปิดภาคเรียนและชดเชยวันเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการ ในโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 64
 
เทศบาลตำบลไทรงาม