หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สิ่งของคงคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง เลขทะเบียน บ ๗๐๑๑ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2564 ]เครื่องจ่ายคลอลีนฆ่าเชื้อโรคน้ำประปา,น้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง (จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปา ซอยเทศบาล ๒๔ (บ่อทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37
 
เทศบาลตำบลไทรงาม