หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สิ่งของคงคลัง) ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.เทศบาล 24 (บ่อทราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]ซื้อแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์และชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slumps Test) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]ซื้อโต๊ะสำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาฝังกลบขยะ ปรับเกลี่ย ขุดบ่อสำหรับทิ้งขยะ และทำคันดินเป็นถนนให้รถยนต์บรรทุกขยะสามารถนำขยะทิ้งได้บริเวณบ่อขยะของเทศบาลตำบลไทรงาม [ 17 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า เพิ่มหลอดไฟฟ้าและปลั๊กไฟ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บ7011 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19