หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(จาระบี,น้ำมันเบรค,น้ำมันไฮดรอลิค,น้ำมันเครื่อง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จํานวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด) งานการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อปรับเกลี่ยขยะลงบ่อขยะเทศบาลตําบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]ซื้อของรางวัลการแสดงของนักเรียน และอุปกรณ์กิจกรรมระบายสี โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 68
 
เทศบาลตำบลไทรงาม