หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อซื้อวัสดุ เป็นไม้กวาดก้านมะพร้าว สำหรับโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนาโครงการทำบุญบ้านไทรงาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ทำบุญกลางบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]จ้างเช่าเครื่องเสียง แสงสี โครงการทำบุญบ้านไทรงาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ทำบุญกลางบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 72
 
เทศบาลตำบลไทรงาม