หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 3 และ 4 ชุมชนพระอินทร์รวมใจ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อระบายน้ำท่วมขัง (แบบเจาะ) ภายในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำเเพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สิ่งของคงคลัง) ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 3 และ 4 ชุมชนพระอินทร์รวมใจ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82 - 7972 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 10