หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
กพ 0023.4/ว 0050 แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว514 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสูงอายุ,ค่าใช่จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห  [ 30 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 506 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตลาดน้ำบางขาม วัดคุ้งท่าเลา  [ 29 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 508 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสัวสดิการสังคม  [ 29 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 507 1-การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ Central Biz Box  [ 29 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 507 2-การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ Central Biz Box  [ 29 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 480 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563  [ 28 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 430 แนวทางการดำเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 24 ม.ค. 2563 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1592

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 081-596-8654
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : saingam-sdm@hotmail.com
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10