หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.saingam-sdm.go.th/... กระดานสนทนา , เพจFacebook
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.saingam-sdm.go.th/... เทศบาลตำบลไทรงาม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.saingam-sdm.go.th/... นายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด ทุกระดับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.saingam-sdm.go.th/... แสดงการประเมินผลและการรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการรายงานรอบ 6 เดือนของปีพ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.saingam-sdm.go.th/... แผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
   1      2      3     (4)     5   
 
เทศบาลตำบลไทรงาม