หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เคยแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดทำมาตรการป้องกัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อมิให้ประชาชนเข้าทำสัญญากับสหกรณ์ยูเนี่ยนที่ประกอบธุรกิจโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อและทำสัญญา ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายนั้น
โดยข้อความดังกล่าว ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือร้องเรียนถึง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีใจความว่า ข้อความประชาสัมพันธ์ดังกล่าว มีผลทำให้ประชาชนเข้าใจภาพรวมของการทำงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคลื่อนไป ซี่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แจ้งผลการพิจารณาต่อกระทรวงมหาดไทยดังนี้
เรื่องร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น เป็นการกระทำของสหกรณ์ยูเนี่ยนแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นเหตุให้มีประชาชนได้รับความเสียหาย การประชาสัมพันธ์ความรู้ดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อสหกรณ์ยูเนี่ยนทีดำเนินโดยชอบด้วยกฎหมายได้อย่างใด
ประชาชนเพียงต้องระมัดระวังการทำสัญญากับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ตนกำลังหรือได้ทำสัญญาไว้ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 15.40 น. โดย คุณเพ็ญนภา แจ้งบัว

ผู้เข้าชม 19 ท่าน