หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 

 
มุมกฎหมาย : ครีมทาหน้าเห็นผลทันที ขายแบบนี้ผิดหรือไม่  
 

ปัจจุบันการขายของในโลกออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม เพราะสะดวกทั้งคนซื้อและทั้งคนขาย เมื่อมีผู้ขายจำนวนมากการแข่งขันก็ย่อมสูงขึ้น เพราะทุกคนย่อมอยากขายให้ได้กำไรมากที่สุด จึงจำเป็นต้องงัดกลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งการลดแรกแจกแถม การให้คนมาทดลองใช้ แต่มีวิธีขายอีกวิธีหนึ่งซึ่งยังพบในโลกออนไลน์นั่นคือการโฆษณาสรรพคุณของสินค้าเกินจริง เช่น ครีมทาหน้าที่สามารถรักษาโรคร้ายโดยไม่มีผลการวิจัยจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง หรือ การโฆษณาประเภทสามารถปรับสภาพผิวให้ขาวทันที่ที่ทา ทั้ง ๆ ที่สินค้าดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้จริง การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นการโฆษณาเกินจริงซึ่งจะผิดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 กำหนดว่าการโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหาหรือการใช้สินค้าหรือบริการ ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม เช่น 1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม โดยในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 กำหนดว่าผู้ใดโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินจริง 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้น
การจะโฆษณาสินค้าและบริการก็ควรจะโฆษณาตามข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาเกินจริง เพราะหากฝ่าฝืนอาจถูกปรับและถูกจับจำคุกได้ การค้าขายนอกจากจะต้องมุ่งเน้นที่จะทำกำไรแล้ว เรื่องของคุณธรรมก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ มิฉะนั้นนอกจากจะเสียลูกค้า แล้วก็ยังทำผิดกฎหมายอีก
งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 055-791-009

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 11.20 น. โดย คุณเพ็ญนภา แจ้งบัว

ผู้เข้าชม 134 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 081-596-8654
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : saingam-sdm@hotmail.com
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10