หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 

 
กิจกรรม “สายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล ได้จัดกิจกรรม “สายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง” ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล ผู้ปกครอง ครู และประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล ผู้ปกครอง ครูและประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล ผู้ปกครอง ครู และประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 17.11 น. โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี อินทอง

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 081-596-8654
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : saingam-sdm@hotmail.com
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10