หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 

 
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment Master plan) ซึ่งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นต่าง ๆ ตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยให้แก่ผู้มีสิทธิ และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยจะให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีโดยตรง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการ 9 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดน่าน จังหวัดพังงา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอุทัยธานี ในส่วนของเทศบาลตำบลไทรงาม หากผู้ใดมีความประสงค์จะเปิดบัญชี เพื่อรับเงินโดยตรงผ่านบัญชีหรือรับเงินสด สามารถติดต่อได้ที่กองคลัง โดยแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ ในวัน เวลาราชการ ค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 14.33 น. โดย คุณเพ็ญนภา แจ้งบัว

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 081-596-8654
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : saingam-sdm@hotmail.com
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม