หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ตรวจประเมินโครงการ\"สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จังหวัดกำแพงเพชร\"  
 

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคลเทศบาลตำบลไทรงาม ได้ส่งรายชือเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวด \"สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จังหวัดกำแพงเพชร\" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น นั้น
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดได้ลงพื้นที่ตรวจสนามเด็กเล่นของ ศพด.วัดเทพนิมิตมงคลเทศบาลตำบลไทรงาม นำโดยนางทิวาพรรณ สหอารักขา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (ตัวแทนประธาน) นายอภิวิชญ์ ธิรินทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่นชำนาญการ (กรรมการและเลขานุการ) พร้อมด้วยตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร โดยการต้อนรับจากนายศรีหพงษ์ หาญวีระโยธิน ท้องถ่ินอำเภอไทรงาม ได้มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ว่าที่ร้อยเอกมนตรี บุญมี ปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม นางภณัชษา บุญมี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสุนันทา ผลวิบูลย์ หัวหน้า ศพด.วัดเทพนิมิตมงคลฯ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ การตรวจประเมินผ่านไปด้วยดี และได้รับคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป สำหรับผลการประเมินจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 14.29 น. โดย คุณเพ็ญนภา แจ้งบัว

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 081-596-8654
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : saingam-sdm@hotmail.com
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10