หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 

 
การประชุมมาตรกาเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี  
 

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์เทศบาลตำบล   ไทรงาม นางสุมาลี อินทอง นายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ ว่าที่ร้อยเอกมนตรี บุญมี ปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม นางภณัชษา บุญมี  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวณัฐิยา ธิมาสุ ผู้อำนวยการกองคลัง นายอุเทน ขอนทอง ผู้อำนวยการ      กองช่าง นางสามจิตร สมันกสิวิทย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสามอัมพวัน โตโล นักบริการงานทั่วไป โดยการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการกำหนด                มาตรกาเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 2)

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 10.54 น. โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี อินทอง

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 081-596-8654
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : saingam-sdm@hotmail.com
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10