หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 


 
โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล สังกัด เทศบาลตำบลไทรงาม ภายใต้การนำของนายวิโรจน์  แสนเพ็ชร  นายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม ได้มอบหมายให้นายมาตุลี  ดาราเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม นางจิรัฏฐ์  บุญมี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักวิชาการศึกษา คณะครู นักเรียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อันได้แก่ กิจกรรม (ICT),กิจกรรมวิชาการ,กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่และได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน ให้ได้มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนสู่ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ตลอดจนให้เด็กได้รับการส่งเสริมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา รายละเอียดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์(ICT)ที่เกี่ยวข้องกับวัยและพัฒนาการของเด็ก การใช้ห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม  บรรยายโดย ครูและบุคลากร กศน.อำเภอไทรงาม
2. ศึกษาเรียนรู้เรื่องงานฝีมือช่างไม้ บรรยายโดย นายชูชีพ  เตี๊ยะเพ็ชร , นายบุญมา  กายสิทธิ์ และมอบใบประกาศกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชุมชนคุณธรรม) ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก
3. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน นาบัวสมใจ บรรยายโดย นางสมใจ เทียนสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2565 เวลา 15.20 น. โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี อินทอง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม