หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 


 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่มอบนโยบายการทำงานในพื้นที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  
 

เทศบาลตำบลไทรงาม นำโดย นายวิโรจน์ แสนเพ็ชร นายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ รับการตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ลงพื้นที่มอบนโยบายการทำงานในพื้นที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
   วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม  นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธีรพัทธ์ อินทรทูต นายอำเภอไทรงาม กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอไทรงาม  มีหน่วยงานส่วนราชการในระดับอำเภอและระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าว
   นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  โดยการทำงานแบบบูรณาการประสานใจ พัฒนาในทุกมิติ โดยใช้หลักการทำงาน 5 ร. ได้แก่
ริเริ่ม รุก รวดเร็ว รัก และรอบครอบ โดยขอให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทำงานเชิงรุก ทำงานให้รู้ทันปัญหาเพืรอแก้ไขได้อย่างทันท่วงที,ขอให้
ทุกพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หลังจากที่มีการประกาศเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร การเตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาว และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว การดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองต่างๆ ให้ปราศจากผักตบชวาและสิ่งปฏิกูล และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ผ่านบทเพลง บ้านเกิดเมืองนอน เวอร์ชั่นจังหวัดกำแพงเพชร อีกด้วย.
และ ได้เข้าเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง บ้านนางสาวเล็ก แก้วพันนัย บ้านเลขที่ 395 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร หลังจากนั้นเดินทางให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าวในโอกาส ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2566 เวลา 15.46 น. โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี อินทอง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม