หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานงบเงินรับ-จ่าย ของการประปาเทศบาลตำบลไทรงามประจำปีงบประมาณพศ2563 ลงเว็บไซต์เทศบาล [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลไทรงาม [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 ลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลไทรงาม [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(กรกฏาคม-กันยายน)ไตรมาสที่ 4 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(มกราคม-มีนาคมไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
  (1)     2      3   
 
เทศบาลตำบลไทรงาม