หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ [ 28 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการเลือนระดับวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ อาวุโส-ช่าง [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการลาของพนักงานเทศบาล [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท. [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฯ [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการเขียนหนังสือราชการ [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือการกำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมการทำงาน [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)  
 
เทศบาลตำบลไทรงาม