หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศฯ ข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศฯ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศฯ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 191  
 
ประกาศฯ นัดประชุมและเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศฯ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 141  
 
  (1)     2   
 
เทศบาลตำบลไทรงาม