หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการใช้น้ำมันของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสมุดความดีพนักงาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปรายงานข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน,สรุปปริมาณการใช้เชื้อเพลิง,สรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการใช้น้ำมันของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสมุดความดีพนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปรายงานข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน,สรุปปริมาณการใช้เชื้อเพลิง,สรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลไทรงาม รอบ ๑๒ เดือน [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการใช้น้ำมันของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
เทศบาลตำบลไทรงาม