หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลไทรงาม รอบ ๖ เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลไทรงาม [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลไทรงาม [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
มาตการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม