หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลไทรงาม รอบ ๑๒ เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลไทรงาม [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.ของกองช่าง เดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลไทรงาม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและมาตรการอื่นฯ [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลไทรงาม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตมาตรการป้องกันการรับสินบนฯ [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
การบริหารจัดการผลประโยขน์ทับซ้อน โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม