หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
ว่าที่ ร.อ.มนตรี บุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม
โทร : 086-2103641
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางภณัชษา บุญมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 083-6565-359


นางสาวณัฐิยา ธิมาสุ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-6818-488


นายอุเทน ขอนทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-8533--583


นางสมจิตร สมันกสิวิทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 092-1987-598


นางพยอม เกิดโต
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 082-4069-241
 
 
 
เทศบาลตำบลไทรงาม