หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าที่ ร.อ.มนตรี บุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม
โทร : 086-2103641
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางจิรัฏฐ์ บุญมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 084-5935959
นางสาวณัฐิยา ธิมาสุ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-6818-488
นายอุเทน ขอนทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-8533--583
นางจิรัฏฐ์ บุญมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 084-5935959
 
 
 
เทศบาลตำบลไทรงาม