หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 


 
ว่าที่ ร.อ. มนตรี บุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม
 
 


 
นางจิรัฏฐ์ บุญมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวจุรีพร พันธุ์เขตร์กิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสุนันทา ผลวิบูรณ์
ครู


นางวันทนา ขยันเยี่ยม
ครู


นางสาวบุญฑิตา เรืองธง
ครู


นายพรพจน์ สมันกสิวิทย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นางสาวกัญจน์การญน์ดา ขุนพิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม