หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลไทรงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
 
   
 
การใช้ไฟฟ้าของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม อยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอไทรงาม ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วโดยนับจำนวนมิเตอร์วัดไฟฟ้าจำนวน 1,344 ตัว จากจำนวน 1,555 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.43 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด (211 หลังคาเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้การต่อพ่วงมิเตอร์วัดไฟฟ้าจากบ้านข้างเคียง)
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลไทรงาม เป็นที่ตั้งของที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข และชุมสายโทรศัพท์ ทำให้ การสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ คือ
 
การไปรษณีย์โทรเลข ดำเนินการโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลไทรงาม
 
การโทรศัพท์ ดำเนินการโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 
สำหรับโทรศัพท์มือถือ เครือข่ายที่สามารถใช้งานได้คือ AIS, DTAC, TRUEMOVE สามารถใช้ได้ดีในเขตเทศบาลฯ
 
   
 
 
 
   

ธนาคาร (ธกส.) จำนวน 1 แห่ง

ตลาดนัดวันจันทร์ จำนวน 1 แห่ง

ตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง

กิจการด้านอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม จำนวน 36 แห่ง

กิจการด้านยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง จำนวน 11 แห่ง

กิจการด้านการเกษตร จำนวน 6 แห่ง

กิจการด้านยานยนต์เครื่องยนต์ จำนวน 26 แห่ง

กิจการด้านบริการ จำนวน 24 แห่ง

กิจการด้านสิ่งทอตัดเสื้อผ้า จำนวน 9 แห่ง

กิจการด้านหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ จำนวน 5 แห่ง

กิจการปิโตรเลี่ยม สารเคมี จำนวน 15 แห่ง

กิจการอื่น ๆ จำนวน 49 แห่ง
 
 
        ประชาชนเทศบาลตำบลไทรงาม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองมาคือค้าขายและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชาชน อยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัย เอิ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  
 
 
 
  ปัจจุบัน เทศบาลตำบลไทรงาม มี ประปา จำนวน 3 แห่ง แบ่งเป็นชนิดหอ ถังสูง ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.ตามแบบ กรมอนามัยกระทวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 และแบบของกรมทรัพยากรธรณีอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 นอกจากบ่อบาดาล อันเป็นที่ตั้งของระบบประปาแล้วเทศบาล ยังมีบ่อบาดาลที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อ เป็นบ่อน้ำสำรองอีก 4 แห่ง สามารถสูบ น้ำไปสนับสนุนและให้บริการประชาชนได้ ในกรณีจำเป็น ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำประปานับ จากจำนวนมาตรวัดน้ำ 1,420 ตัว จากจำนวน 1,570 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.45 ของจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด (185 ครัวเรือนใช้การต่อพ่วงจากบ้านข้างเคียง) ปัจจุบันประปาที่มีอยู่มีกำลัง การผลิตประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ เฉลี่ยประมาณ 485 ลบ.ม. ต่อวัน  
 
มีสถานีตำรวจ 1 แห่ง
ศูนย์สายตรวจรถยนต ์- รถจักรยานยนต์ 1 แห่ง
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม